Thursday, August 25, 2011

Salmon Tataki Teriyaki on Paprika Rice Noodles

Ingredients to come...